23. - 26. 6. 2022
pořadatel:
Národní ústav lidové kultury - logo

Folklorní škola: O čarovném kolovrátku

sobota 29. června 2019, 10.00—11.00, skanzen-areál (objekt E12)

repríza: sobota 29. června, 15.00—16.00, skanzen-areál (objekt E12)

Autor: Václav Michalička

Spoluautor: Petra Vidomusová

Režie: Václav Michalička

Odborná spolupráce: Monika Chromečková

„Tenhle len mi upřeď,“ řekla královna. „Když to dokážeš, dostaneš za muže mého nejstaršího syna. Jsi sice chudá, ale na to nehledím, tvá píle ti bude dostatečnou výbavou.“ V dívce by se krve nedořezal, jak se lekla. Ten len by nespředla, ani kdyby se dožila tří set let a předla by každý den od rána do večera.

Pohádky provázejí každého člověka od dětství prakticky po celý život. V některých tradičních pohádkách hraje důležitou úlohu rukodělná výroba. Jedním z nejčastějších pracovních pohádkových motivů byla výroba textilu, reprezentovaná zejména předením. Však i kolovrátek, který je v názvu našeho pořadu, vyvolává představu zaniklého a pohádkového světa. Na vybraných ukázkách z několika evropských pohádek ukážeme i vysvětlíme několik zajímavých jevů a porovnáme pohádková fakta se skutečností. Většina pohádkových motivů a úkolů, které jejich hrdinové plní, v sobě schovává určitou reálnou podstatu, která je však před současným člověkem ukrytá a také je značně nečitelná. Vypravme se tedy na chvilku do pohádkového světa a světa našich předků. Součástí folklorní školy bude demonstrace rukodělného zpracování přírodních materiálů. O působivý hudební doprovod se postará kapela historických hudebních nástrojů RukyNaDudy.

Účinkují:
Václav Michalička
Petra Vidomusová
Monika Chromečková
Kapela historických nástrojů RukyNaDudy, ved. Marian Friedl

foto: RukyNaDudy, www.mistrazak.cz

Sdílejte
2022
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram