23. - 26. 6. 2022
pořadatel:
Národní ústav lidové kultury - logo

Festivalové kino Tv Noe

sobota 29. června 2019, 10.00—18.00, budova zámku

Produkce: Vítězslav Jaroš

10:00 – 11.00
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře – Fenomén verbuňk
Karel Pavlištík, etnograf a také jeden z obnovitelů verbířské soutěže při MFF Strážnice byl spolu s Janem Blahůškem, tehdejším pracovníkem Národního ústavu lidové kultury hosty jednoho dílu pravidelného pořadu Magdaleny Múčkové nazvaného U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře. Živě tehdy ve studiu hrála část cimbálové muziky Cifra z Uherského Hradiště a své verbířské i pěvecké umění představil Erik Feldvabel ze Starého Města, několikanásobný vítěz strážnické soutěže. Ve filmových ukázkách jsou zachyceny nejstarší záběry tohoto tance až z roku 1918, ale také záběry vybraných finalistů Soutěže o nejlepšího tanečníka Slováckého verbuňku MFF Strážnice 2008. Nechybí ani oficiální nominační videodokument pro UNESCO.

11:00 – 12.10
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře – Otvírajte sa, strážnické brány
Na 67. ročník MFF Strážnice a 30. ročník FF Dětská Strážnice pozvali diváky našeho pořadu Jan Krist, tehdejší ředitel pořádajícího NÚLK, místopředseda Programové rady strážnického festivalu Karel Pavlištík a uherskohradištská Cimbálová muzika Ohnica.

12:15 – 13.25
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře – Věnováno filmu
63. díl pořadu U NÁS byl trochu jiný, protože se věnoval filmu. Magdaléna Múčková představila dva hosty: Aleše Kapsu z Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a režiséra Tomáše Zindlera, který uvedl své dva filmy – „Na kus řeči s doktorem Pavlištíkem“ a „Na Štrbákovci“.

13:30 – 14.40
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře – (Nejen) Kašava slaví!
V dalším dílu pořadu U NÁS se znovu setkáme s etnografem Karlem Pavlištíkem, který se výrazně zapsal nejen do historie verbuňku, ale také několika folklorních souborů, zejména pak zlínského Valašského souboru Kašava. Kromě vyprávění o minulosti i současnosti Kašavy vystoupily v pořadu živě obě kašavské cimbálové muziky a členové taneční složky souboru.

14:50 – 16.10
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře Gaudeamus VŠE… sedmdesát let na scéně         
Folklorní soubor Gaudeamus působí na české folklorní scéně již od roku 1949. Jeho zřizovatelem je Vysoká škola ekonomická v Praze, členskou základnu tvoří studenti a absolventi VŠE a dalších pražských vysokých škol. Gaudeamus se zaměřuje na jevištní zpracování českého folkloru. Repertoár souboru je příznačný svým neobvyklým a někdy až překvapivým zpracováním, humorem a velkým zaujetím všech interpretů. Svůj podíl na tom nesou tvůrčí profesionálové, kteří jsou ochotni se souborem spolupracovat a dodávají tolik potřebnou sebedůvěru.

16:20 – 17.30
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře – Plzeňské písně                                      
Lidovou muziku z Chrástu tvoří především žáci a absolventi místní základní umělecké školy. Základ souborového repertoáru tvoří lidové písně z jižních a západních Čech. Muzika vystupuje v typickém obsazení smyčcových a dechových nástrojů, které v některých případech doplňují moderní nástroje nebo netradiční perkuse. Cílem není technicky dokonalá interpretace, ale opravdovost výrazu jednotlivých muzikantů i celé kapely. K tomu přispívá také stylizovaný oděv vycházející z oblečení plzeňských měšťanů konce 19. století. Snahou je, aby nikdo na jevišti neměl stejnou barvu kroje, aby každý byl nezaměnitelný.

17:33 – 17.47
Pohlednice z Třebovického koláče – Třebovický koláč 2018                                    
Loučíme se posledním festivalovým zastavením, tentokrát v Ostravě na Třebovickém koláči.

17:47 – 18.00
MFF Strážnice 2018 – Procházka strážnickým parkem                                             
Ale vraťme se zpět, tentokrát do Strážnice roku 2018 v krátké procházce festivalovým parkem.

foto: František Gajovský

Sdílejte
2022
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram