Z valašské pokladnice Anny Kutějové-Rokytové

pátek 22. června 2018, 22.30—24.00, amfiteátr Zahrada
repríza: sobota 23. 6., 22.30 – 24.00, amfiteátr Zahrada

Autor: Jan Rokyta ml.
Režie: Rudolf Danajovič
Projekce fotografií: Klára Blažková
Choreografie: Eva Kovářová, Pavel Tomeček
Odborná spolupráce: Daniel Drápala, Josef Londa, Karel Pavlištík

Hudebně-taneční pořad je inspirován kulturním odkazem a vzpomínkami Anny Kutějové-Rokytové, významné osobnosti folklorního hnutí jižního Valašska první poloviny 20. století. Lidové písně v jejím podání zaznamenali později v 50. letech např. Jaroslav Jurášek, Radoslav Kubáník nebo její synovec Jan Rokyta. Anna Kutějová jako znalkyně místních reálií je také autorkou rukopisných vzpomínek, které byly v roce 2016 edičně zpřístupněny pod názvem Vzpomínky z Jasenné. Tento vzácný dokument je jedinečnou sondou do života valašské vesnice ve zlomovém období zániku tradiční společnosti a nástupu modernizace. Vzpomínky Anny Kutějové přibližují každodenní život rodiny i vesnického společenství, popisují klíčové okamžiky života i události výročního obyčejového cyklu.

Prostřednictvím hudby, tance a zvykoslovných textů v jevištní podobě je pořad věrným exkurzem do světa valašské dědiny Jasenná prvních dvou desetiletí 20. století, na přelomu zániku rakousko-uherské monarchie a počátečních let československé republiky. V prezentaci odkazu valašské dědiny nechybí např. rekonstrukce tradičního svatebního obřadu včetně s ním spjatých písní, taneční předzpěvy u muziky, figurální šotyška a promenádní špacírpolka, dětské hry, pastevecké písně i milostné tesknice. Konání pořadu v roce 2018 se pojí hned se třemi zásadními výročími, která mají spojitost s kulturním odkazem valašské obce Jasenná: 125-té výročí narození Anny Kutějové-Rokytové (1893–1964), nedožité osmdesátiny Jana Rokyty (1938–2012) i 60. výročí založení jeho CM TECHNIK Ostrava (1958-2013), která se spolu se svými pěveckými sólisty největší měrou zasloužila o rozhlasové zvěčnění hudebního odkazu jeho rodné obce.

Účinkují:
Cimbálová muzika Kašava s primášem Petrem Králem, Zlín
Dětský folklorní soubor Vizovjánek, Vizovice, um. ved. Jitka Macková
Kapela Jana Rokyty, Ostrava, primáši Miroslav Hlosta a Jiří Pospěch
Pěvecká skupina BLAženky, Vsetín, um. ved.Klára Blažková
Vsacané, Vsetín, um. ved. Pavel Tomeček
Valašský soubor Portáš, Jasenná, ved. Eva Kovářová a Stanislav Mikuláštík
zpěváci Klára Blažková, Lenka Vaculíková a Pavel Ptáček

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte