Však my k Vám přijdeme zejtra zas

sobota 23. června 2018, 18.00—19.30, amfiteátr Zahrada

aneb Loučit se nebudeme, však se na poli nebo u muziky zase sejdeme.

PŘEHLÍDKOVÝ POŘAD REGIONÁLNÍCH FOLKLORNÍCH SDRUŽENÍ

Autorka: Radka Ehrenbergerová
Spolupráce: Petr Šťastný
Režie: Ivo Urban
Konference: Lenka Vaculíková, Patrik Hradecký

Náš život se odvíjí ve velmi jednoduchých cyklech. S železnou pravidelností se opakují, nezaměnitelně přicházejí a odcházejí, spolehlivě nesou z generace na generaci informaci o svojí důležitosti. Hospodář stále pečuje o úrodu svého pole, rozverná písnička opět provází chasníka večer pod okny hospody, jásavé preludování muzikantů o posvícení je stejně radostné, jako kdysi.

Program Však my k vám příjdeme zejtra zas je založen na interpretaci písní, tanců a zvyků z živého, aktivního venkovského prostředí z různých regionů celé republiky. Snažili jsme se oslovit takové soubory, jež ve Strážnici ještě neměly možnost vystoupit nebo se tak stalo před delší dobou.

Goralská Lipka písněmi „Cysarski“ navodí atmosféru rakousko-uherské monarchie. Doudleban předvede část dožínkového obřadu, kterým si dodnes Jihočeši zpestřují dožínkovou veselici u nich na vsi. S prostředím Krušných hor je pak spjata úspěšná choreografie „Poslechněte, lidé, málo“, v níž soubor Krušnohor vtipně poukazuje na různé lidské nešvary, platné pro každou dobu a generaci. Vyškovská Trnka představí tance s názvem „Veškov, Veškov“. I díky stále živému a využívanému dialektu v jejich oblasti se necháme pohladit úrodnou Hanou. Zlínská Vonica pak uvede zdařile nastudované Tance z Kopanic. Dynamickou část pořadu vystřídá interpretace sólových písní. Uslyšíme Sabinu Pourovou, vítězku soutěže ve zpěvu lidových písní – Český Zpěváček 2018.

V druhé části se seznámíme se směskou oblíbených tanců Krušnohoru, Trnka vzdá hold své milé choreografce Zdeně Rotreklové a představí výběr „Z klenotnice Trnky“. Doudleban strhne do tance Jihočeskými kolečky. Písně beskydských goralů představí svým impulsivním a emotivním způsobem jablunkovská muzika Lipka. Poté zamíříme na Horňácko, jehož typický tanec – sedláckou – uvidíme tentokrát v podání zlínské Vonice. Že je to zvláštní? Vlastně ne: soubor totiž navazuje na činnost zlínského slováckého krúžku, jehož členy byli také Horňáci pracující v Baťových závodech. Průvodní slovo celého programu přinese  Lenka Vaculíková z Liptálu a Patrik Hradecký z Domažlic. Oba jsou vynikajícími interprety lidových písní.

V každém pohybu tanečníka či jiném scénickém vyjádření jsme schopni rozpoznat onu sílu a „genetiku minulosti“. Situace, jež se po staletí podobají jako vejce vejci, mohou mít nahodilé aktéry, nicméně jejich průběh je téměř jistý. Výroční zvyky a obyčeje, rodinné tradice, práce okolo stavení i pole, zabezpečení rodiny. To, co babičky kdysi vyprávěly, dnes vyprávíme my – jako svoji zkušenost, to, co nám otcové předávali svými osobitými výchovnými metodami, dnes obdobně měkce vštěpují naši potomci vnukům. A bude to tak napořád. Dokud lidé nepřestanou používat obyčejný selský rozum…
Víra ve vlastní dovednosti a ve schopnosti člověka plného síly a současně pokora před mocí přírody a před vlivem historie. To vše je ukryto nejen v textu písně v názvu pořadu. Tuto energii jsem našla v lidech, se kterými jsme dostali šanci tvořit program Však my k Vám příjdeme zejtra zas… aneb stejně se na poli nebo u muziky zase sejdeme. Děkuji za celý tým za krásnou příležitost.

Účinkují:
Slovácký soubor Vonica, Zlín
Národopisná soubor Doudleban, Doudleby
Folklorní soubor Krušnohor, Chomutov
Gorolská muzika Lipka, Jablunkov
Hanácký folklorní soubor písní a tanců Trnka, Vyškov 
Sabina Pourová, Český Zpěváček 2018
Lenka Vaculíková – Liptál
Patrik Hradecký – Domažlice

foto: archiv zúčastněných souborů

Komentáře

komentář(ů)

Sdílet na sociální síť: