Už jsme tam!

reflex.czsobota 25. 6. 2016, 20.30—22.00, amfiteátr Bludník
Pořad s dvanácti hvězdičkami

Námět, scénář a režie: Juraj Hamar, Pavel Popelka
Odborná spolupráce: Lucie Uhlíková, Daniel Luther   

Sobotní večer ve Strážnici patří už léta kromě jiného i komponovaným programům plných komiky a smíchu. O komické výstupy na jevišti a smíchu v hledišti se letos pokusí zkušená autorská dvojice Juraj Hamar – Pavel Popelka.

Dramaturgie strážnického festivalu, ale i samotná podstata scénického folklorismu nabízí mj. také to, čemu se v etnografii říká aktualizace, tedy nová témata, postavy a motivy, které se dostávají celkem přirozeně do spojení s lidovým repertoárem jako reflexe (někdy v podobě kritiky, jindy v podobě naivního optimizmu) aktuálního dění ve folklorním hnutí. Vidíme to nejen v tvorbě folklorních kolektivů, ale i v dramaturgii programů folklorních festivalů.

Alespoň pro pamětníky strážnického festivalu je v této souvislosti důležité připomenout program Všichni tam musíme z roku 1992, který autorsky připravili Pavel Popelka a Daniel Luther. (Tehdy začínající autor Juraj Hamar se v programu zhostil výstupů v roli anděla.) Pořad by úsměvnou, kritickou a sebereflexivní reakcí na dělení Československa na Českou a Slovenskou republiku. Tento motiv využili autoři programu, kteří republiku „dělili“ už o půlroku dříve, než se tak skutečně stalo.

Letošní program Už jsme tam! je nejen pomyslným volným pokračováním tohoto vydařeného, a navíc odbornou i laickou veřejností velmi ceněného programu, ale hlavně scénickým zpracováním další významné události v dějinách našich národů (dnes už i samostatných států), kterou byl vstup do Evropské unie.

Tradiční folklorní materiál nabízí ve scénickém zpracování jedinečné podoby (prezentované skrze smích i slzy) reflexe událostí, faktů, postav a situací, které proces integrace Čechů a Slováků do společného „evropského domu“ přináší. Navzdory tomu se strážnický divák nemusí obávat absence vynikajících tradičních vystoupení folklorních kolektivů i sólistů, kteří přinášejí i výjimečné interpretační výkony tanečníků, muzikantů, zpěváků a herců lidového divadla. V programu nebudou chybět ani výstupy autorův a spoluautorů programu, ale třeba i Karla Pavlištíka, který se na jevišti ve Strážnici objevuje častěji v roli významné osobnosti folklorního hnutí a zástupce přípravného týmu festivalu než coby výjimečný umělec a interpret.

Program Už jsme tam! má podobu antického Kentaura. Je vzácným spojením tradice a současnosti, smíchu a vážnosti, kritiky a recese. Autoři ho připravili v přesvědčení, že umělci, včetně těch „lidových“, nemohou stát stranou při hodnocení aktuální společenské situace. Právě naopak. I scénický folklorismus může být angažovaný, může (a musí) přiměřenými prostředky tlumočit vox populi (hlas lidu). A jediný způsob, kterým to může (a musí) uskutečňovat, je tvorba, která prostřednictvím smíchu nekompromisně nastavuje kritické zrcadlo pokřivené morálce a absurdnosti současného světa. Parafrázujíc heslo francouzského humoristického časopisu Charlie Hebdo: „My jsme Strážnice!“

bludnik_3Účinkují:
Cimbálová muzika Rubáš, Buchlovice
Cimbálová muzika Olšava, Uherský Brod
Folklorní studio Buchlovice
Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky, Lipov
Taneční soubor Hradišťan, Uherské Hradiště
Folklorní soubor Olšava, Uherský Brod
Gymnik Oldííís, Bratislava
Sboreček žen z Lipova
Skupina tanečného humoru Všetečníci, Bratislava
Sólisti SĽUKu, Bratislava
ŠaŠiZuBe – Kašava ze Zlína
Štrajch Žančár, Lopeník
Ťažká muzika, Terchová
Vlčnovské mažoretky, Vlčnov
Vojenský umělecký soubor Ondráš, Brno
Ochotničtí umělci: Juraj Hamar, Daňo Luther, Karel Pavlištík, Pavel Popelka a další, jejichž jméná nejsou tak důležitá, nebo, na rozdíl od jmenovaných, zatím nepatří k hvězdám insitního uměleckého nebe

Foto: www.nulk.cz, www.reflex.cz

 

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte