Stroj času

sobota 23. června 2018, 16.00—17.00, Rytířský sál (omezená kapacita sálu)

repríza: neděle 24. června, 9.00-10.00

autoři: Marta Toncrová, Michal Škopík

Když řekneme zvukové dokumenty, můžeme si pod tímto výrazem představit řadu různorodých věcí. V případě lidové písně a instrumentální hudby jde o prameny, které znamenaly velký předěl ve vývoji poznání hudebního folkloru. To, co dosud znělo pouze od úst k ústům, dostalo najednou ustálenou podobu, kterou bylo možno následně podrobně studovat. Místo rukopisných poznámek a notových zápisů tu byl otisk reálné interpretační praxe.

Pořad, v němž zazní nahrávky písní a hudby z fonotéky brněnského pracoviště Etnologického ústavu Akademie věd ČR, si klade za cíl ukázat, jakým směrem se u nás vyvíjela zvuková dokumentace hudebního folkloru. Současně chceme předvést projevy, se kterými se dnes v terénu nesetkáme, neboť jejich nositelé už nejsou mezi námi.  Nutno upozornit, že jde výhradně o projevy tradičního folkloru z Moravy, Slezska a Slovenska, nikoli o předvádění lidových písní a hudby folklorními soubory, muzikami či sbory působícími v oblasti tzv. folklorního hnutí – tedy bez přikrašlování a v syrové podobě, na kterou většina z posluchačů není zvyklá.

Nahrávky hudebního folkloru se na půdě brněnského akademického pracoviště pořizují soustavně od poloviny 50. let minulého století a představují různorodý materiál jak obsahově, tak historicky – podle záměrů, s nimiž byly pořízeny. Dovolte tedy, abychom Vás opět pozvali na cestu strojem času, při které raději zapomeňte na své posluchačské návyky a zaposlouchejte se do prchavých ozvěn lidové tradice.

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte