Národní ústav lidové kultury připravuje na sobotu 3. března od 9 hodin v prostorách strážnického zámku pravidelný seminář pro tanečníky slováckého verbuňku. Ten je určen především účastníkům Soutěže o nejlepšího tanečníja sklováckého verbuňku při MFF Strážnice a jejích regionálních kol, zástupcům vesnických chas, vedoucím folklorních souborů i dalším zájemcům o tento tanec.

Program semináře:

– Změny v organizaci Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku v roce 2018.
– Prezentace historického videozáznamu verbuňku
– Promítnutí finále Soutže z roku 2017 doplněné komentáři  porotců

Těšíme se na Vaši účast