Programová nabídka MFF Strážnice 2018

Slavíme 100. výročí vzniku Československa

I když samotný festival neslaví žádné kulaté či půlkulaté jubileum, zato jej slaví celá naše země. Vždyť si připomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky, společného státu Čechů a Slováků. Proto si v rámci letošního ročníku výročí vzniku Československé republiky připomeneme v sobotu večer dvěma velkými pořady.

Pořad SÍLA TRADICE (so 20.30, podrobnosti, facebook) sleduje proměny tradiční lidové kultury na pozadí společenského vývoje především českých zemích v době československé republiky, s nímž zároveň rezonovalo formování a vývoj tzv. folklorního hnutí. Dramaturgie pořadu vychází ze širšího záběru, představuje odkaz lidové kultury v různých rovinách: od jejího významu v původním prostředí spojeného s řádem života člověka až po přenos vybraných momentů do jiných sfér společnosti a do jiných funkcí, a to zejména estetických a zábavních. Účinkují: FS Velička a Retro Velička, Velká nad Veličkou; Horňácká cimbálová muzika Jarka Miškeříka, Velká nad Veličkou; Ľudová hudba Petra Obucha, Piešťany; Plzeňský lidový soubor Mladina, Plzeň; Slovácký krúžek v Brně; Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka, Praha; Soubor lidových písní a tanců Hlubina a CM Tragač, Ostrava; Soubor valašských písní a tanců Jasénka, Vsetín; Valašský soubor Kašava, Zlín; tanečníci-sólisté z Myjavské oblasti; Magdalena Múčková

Pořad českých a slovenských profesionálních uměleckých těles VUS Ondráš a SLUK, věnovaný 100. výročí vzniku Československa, nese název GALAVEČER HUDBY A TANCE (so 22.30, podrobnosti, facebook). Obě tělesa jsou považována za špičky ve zpracování folkloru na jevišti, a i když dnes každé z nich územně patří do jiného státu, vychutnáme si při této příležitosti jejich taneční a hudební spojení v jeden česko-slovenský celek. V divácky úspěšných a oblíbených choreografiích se představí tanečníci obou souborů. Účinkující: Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, Brno; Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava

Pozveme vás na Brněnsko

Letošní regionální pořad vás zavede na Brněnsko, tématem pořadu TA BRNĚNSKÁ MÁJA TENKÁ (pá 21.00 a ne 12.30, podrobnosti, facebook) jsou hody na Brněnsku na přelomu 19. a 20. století. Národopisnou oblast Brněnska je možné rozdělit na užší Brněnsko, kam patří dnešní brněnská předměstí (Komín, Tuřany, Líšeň, Bohunice, Lískovec), a širší Brněnsko, kam patří obce v okolí Brna (Troubsko, Šlapanice, Újezd, Žatčany, Ochoz). Na území brněnské průmyslové aglomerace a velkých novodobých sídlišť se nacházejí mimo profesionální folklorní soubory také početné soubory a skupiny, které se věnují folklornímu materiálu, písním, tancům a zvykosloví Brněnska. Zejména tradice hodů je zde stále živá. Zejména tradice hodů je zde stále živá. Jak asi vypadaly hody v okolí Brna, to ukáže letošní regionální program věnovaný právě Brněnsku. Účinkují: CM Kyničan, Moravské Knínice; DH Večerka, Brno-Tuřany; Komínská chasa, Brno-Komín; Národopisný soubor Ferdinanda Volka z Tuřan, Brno-Tuřany; NS Podskalák, Troubsko; Ochozská chasa, Ochoz u Brna; Újezdská rozmarýna, Újezd u Brna; Začanská chasa, Žatčany; Začanští mužáci, Žatčany

Vybranému regionu se bude věnovat také FOLKLORNÍ ŠKOLA (so 13.00, podrobnosti, facebook), kde se dozvíte o úvazech šátků a účesech z východního a západního Brněnska. Předvádět budou ženy z uvedených oblastí, které v současnosti vážou šátky a provádějí úpravu hlavy k různým slavnostem a svátečním příležitostem. Účinkují: Ludmila Tarcalová, Uh. Hradiště; Jana Černohlávková, Tuřany; Hana Houšťová, Šlapanice; Anna Staňková, Komín; Barbora Trávníčková, Troubsko

A ještě se můžete naučit vybrané tance. Pořad ZATANCUJME SI – BRNĚNSKO (so 18.30, podrobnosti, facebook) bude učit tančit diváky festivalu. Přidejte se k nám tento večer na Zbojnické lúce i Vy a kromě tanečních kol, která jsou pro brněnskou oblast tak typická, s námi okusíte i něco z tanečních her a tzv. figurálních tanců, které se na Brněnsku tančí dodnes. Účinkují: CM Kyničan, Moravské Knínice; tanečníci z Brněnska

Ze zlatého fondu literatury Brněnska bude vybírat Jiří Jilík ve FOLKLORNÍM KLUBU v pořadu Lidová čítanka (so 11.15, podrobnosti, facebook). Nejspíš nemáme spisovatele, kteří by popisovali moravský venkov s takovou vervou jako bratři Alois a Vilém Mrštíkové. V klubovém pořadu si připomeneme jejich vrcholné dílo, románovou kroniku moravské dědiny Rok na vsi, široce založený obraz života na vesnici na rozhraní Slovácka a Hané. Účinkují: Dětská cimbálová muzika ZUŠ Klobouky u Brna; Mužský sbor z Klobouk u Brna; Pavlína Hejcmanová (Slovácké divadlo v Uh. Hradišti); Vladimír Doskočil (Slovácké divadlo v Uh. Hradišti)

Festivalové novinky

Po třiceti letech se festivalové dění vrací na ZBOJNICKOU LÚKU. Při letošním festivalu je na toto krásné místo plánováno několik pořadů v sobotu (10.00 – 18.00, podrobnosti, facebook) a v neděli (13.00 – 16.00, podrobnosti, facebook). Na hlavním pódiu areálu se několikrát představí VUS Ondráš, a to v nejrůznějších podobách a složkách, ať už se jedná o taneční vystoupení, koncert či pohádku pro děti. Během celého dne budou probíhat taneční i hudební workshopy nabízející aktivní formu zapojení se do festivalového dění. Výuka tanců napříč národopisnými regiony proběhne pod taktovkou zkušených lektorů, choreografů a hudebníků. Věříme, že návštěvníci uvítají také pohodlnou odpočinkovou zónu s možností zapůjčení deskových her, literatury či interaktivní účast na vědomostním kvízu, jenž je určen zejména skupinám nebo týmům sestavených z členů folklorních souborů. Účinkují: VUS ONDRÁŠ, Brno; FS Pramínek, Jihlava; Folk-it Lenka Fučíková; Filip Chlud; Jiří Jilík; Vlastimil Ondra; Stanislav Marišler

V programu je ještě jedna zásadní změna, kterou si vyžádal obrovský zájem návštěvníků o pořad SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU. Tou změnou je přesun místa konání finále ze stadionu Zahrada na stadion Zámek na 17. hodinu (podrobnosti, facebook). V diskusích, které v posledních letech po skončení jednotlivých ročníků probíhaly, vyjádřila řada návštěvníků přání, aby byl čas Soutěže posunut do podvečerních hodin až po skončení slavnostního průvodu městem. Semifinále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se koná tradičně v sobotu v 9.00 dopoledne (podrobnosti, facebook), postupující z regionů bojují o místo ve finále. Semifinále zůstává na amfiteátru Zahrada. Účinkují: nejlepší tanečníci slováckého verbuňku; krojová skupina z Horňácka; CM Burčáci, Uherské Hradiště – Míkovice; CM OLiNa, Hodonín; CM Šmytec, Brno

Pro návštěvníky festivalu se letos poprvé otevře synagoga. Pořad Instrumentář kapely RukyNaDudy jako zrcadlo doby (so 11.00 a 14.00, podrobnosti, facebook) představí nejen archaické hudební nástroje, ale i dnes nezvyklé nástrojové sestavy a styly hry, připomene zapomenuté tradiční hráče a hudební osobnosti, které přenesly znalost hry a výroby do současnosti. Účinkují: RukyNaDudy

Pocta osobnostem

Už mnoho let začíná festival neformálně setkáním u busty Slávka Volavého (pá 19.00, podrobnosti, facebook), zakladatele festivalu, dlouholetého ředitele Ústavu lidového umění a významného strážnického primáše. Poctou osobnostem je každoroční předávání Ceny Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru při oficiálním zahájení festivalu (pá 20.30, podrobnosti, facebook) a cen České národopisné společnosti (so 20.10, podrobnosti, facebook).

Oba festivalové večery vás pozveme na hudebně-taneční pořad Z VALAŠSKÉ POKLADNICE ANNY KUTĚJOVÉ-ROKYTOVÉ (pá i so 22.30, podrobnosti, facebook), který je inspirován kulturním odkazem a vzpomínkami významné osobnosti folklorního hnutí jižního Valašska první poloviny 20. století. Prostřednictvím hudby, tance a zvykoslovných textů v jevištní podobě je pořad věrným exkurzem do světa valašské dědiny Jasenná prvních dvou desetiletí 20. století. V prezentaci odkazu valašské dědiny nechybí např. rekonstrukce tradičního svatebního obřadu včetně s ním spjatých písní, taneční předzpěvy u muziky, figurální šotyška a promenádní špacírpolka, dětské hry, pastevecké písně i milostné tesknice. Účinkují: Cimbálová muzika Kašava s primášem Petrem Králem, Zlín; Dětský folklorní soubor Vizovjánek, Vizovice; Kapela Jana Rokyty, Ostrava; Pěvecká skupina BLAženky, Vsetín; Vsacané, Vsetín; Valašský soubor Portáš, Jasenná; zpěváci Klára Blažková, Lenka Vaculíková a Pavel Ptáček.

Odkazu Anny Kutějové-Rokytové se věnuje také Folklorní škola: OBRÁZKY Z JASENNÉ (so 16.00, podrobnosti, facebook). Účinkují: Klára Blažková, Daniel Drápala, Jan Rokyta, Pavel Rokyta, Pavel Ptáček, Lenka Vaculíková

Zveme vás také na setkání se stařenkou Poláčkovou z Archlebova ve FOLKLORNÍ ŠKOLE (so 10.00, podrobnosti, facebook). Celý život se věnuje podpoře folklorních aktivit a zachování lidových tradic v severní části Hanáckého Slovácka, konkrétně na Ždánicku. Účinkují: Františka Poláčková, Archlebov; Chasa ze Ždánic; CM Hradisko, Ždánice

Velká festivalová pódia

Strážnické slavnosti vyhledávají ročně tisíce lidí. Někteří jedou za muzikou v parku, jiní vyhledávají komponované pořady zasazené do prostředí amfiteátrů v zámeckém parku. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU bude v pátek ve 20.30 (podrobnosti, facebook). Účinkují: Hanácký mužský sbor Rovina, Olomouc; CM Pavla Múčky, Strážnice; Strážničtí tanečníci a tanečnice

Strážnické soubory pro vás připravují pořad PRAVIDLA STRÁŽNICKÉHO PROVOZU (pá 21.00, podrobnosti, facebook). N 48°54.061110′ , E 17°19.00815′ – takové souřadnice má jen jedno místo na světě. Co se stane, když do něj zabloudíte? Pojďte se sami přesvědčit. Nechejte se vtáhnout strážnickými soubory do děje a poznejte to, co zažívá jen pravý Strážničan. Účinkují: SLPT Danaj, DFS Danájek, FS Demižón, SLPT Žerotín, CM Krepina

Pořad zahraničních souborů Z KRAJIN ZA OBZOREM patří každoročně k vyhledávaným programům (pá 22.30, so 22.30, podrobnosti, facebook). Letos se představí soubory z Indonésie, Ruska, Číny, Maďarska a Mexika.

Po sobotním poledni se rozezní Bludník zpěvy mladých zpěváků. Pořad ZPĚVÁ(Č)CI, aneb Žijí v písni domova (so 13.00, podrobnosti, facebook) představí nejlepší zpěváky dětské i ty, kteří už dětským střevíčkům odrostli. Těšte se na komponovaný hudební pořad úspěšných mladých interpretů lidových písní z Čech, Moravy a Slezska, bývalých i současných účastníků soutěže v dětském lidovém zpěvu „Děti a píseň – Zpěváček“. Účinkují: BROLN, primáš Petr Varmuža; LH Mladina, Plzeň, um. ved. Jan Voves; bývalí a současní finalisté a vítězové soutěže DĚTI A PÍSEŇ – ZPĚVÁČEK z let 2000–2018.

Sobotní podvečer patří už tradičně pořadům regionálních folklorních sdružení. Do přehlídkového programu VŠAK MY K VÁM PŘIJDEME ZEJTRA ZAS (so 18.00, podrobnosti, facebook) jsme se snažili oslovit takové soubory, které ve Strážnici ještě neměly možnost vystoupit nebo se tak stalo před delší dobou. Pořad má podtitul: Loučit se nebudeme, však se na poli nebo u muziky zase sejdeme. Náš život se odvíjí ve velmi jednoduchých cyklech. S železnou pravidelností se opakují, nezaměnitelně přicházejí a odcházejí, spolehlivě nesou z generace na generaci informaci o svojí důležitosti. Hospodář stále pečuje o úrodu svého pole, rozverná písnička opět provází chasníka večer pod okny hospody, jásavé preludování muzikantů o posvícení je stejně radostné, jako kdysi. Účinkují: Slovácký soubor Vonica, Zlín; Národopisná soubor Doudleban, Doudleby; Folklorní soubor Krušnohor, Chomutov; Gorolská muzika Lipka, Jablunkov; Hanácký folklorní soubor písní a tanců Trnka, Vyškov; Sabina Pourová, Český Zpěváček 2018; Lenka Vaculíková – Liptál; Patrik Hradecký – Domažlice

Večerní pořady na Bludníku jsme vám už představili (Síla tradice a Galavečer hudby a tance). Patří mezi ně ještě jeden. OD ŠUMAVY K ALPÁM (so 20.30, podrobnosti, facebook) se jmenuje pořad lidové hudby s malým cimbálem z Čech, Bavorska a Rakouska. Na hackbrett neboli malý cimbál či cimbálek se snad hraje po celém světě. Jak tento nástroj funguje ve středoevropském kontextu v Čechách a v sousedních zemích ukáže tento pořad. Účinkují: Die Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, Bavorsko (SRN); Der Böhemrwäldler Frauendreigesang, Heidelberg, Bádensko-Württembersko (SRN); Familienmusik Anhofer, Štýrský Hradec, Štýrsko (Rakousko); Saitnblick, Salzburg, Solnohradsko (Rakousko); Šumavská hackbrettová muzika (ČR)

Amfiteátry neutichnou ani v neděli. Veselé prozpěvování o pivu a pivečku v různých regionech chystáme do pořadu PÍSNIČKY POD BÍLOU ČEPICÍ (ne 10.30, podrobnosti, facebook). Tradice piva je známa stovky let. Královnou v této oblasti se v minulém tisíciletí stala Plzeň. Dnes se výrobou tohoto pěnivého moku zabývá kromě velkých i celá řada minipivovarů. Účinkují: Plzeňský MLS – malý lidový soubor; Národopisný soubor Postřekov (horní Chodsko); Valašský vojvoda (Kozlovice); Vokální pěvecký kvintet Hlasoplet (Plzeň); Musica Folklorica (Horňácko); Hlasoplet

V příjemném prostředí strážnického skanzenu se představí pět mladých moravských kolektivů ze Zlínského a Jihomoravského kraje. V pořadu CIMBÁL HRAJE PRIM (ne 11.30, podrobnosti, facebook) se potkají muziky, které byly velmi úspěšné v letošních krajských soutěžích ZUŠ, kde všechny získaly ve svých kategoriích první místo a postup do Ústředního kola v Mikulově. Účinkují: Malá CM, ZUŠ Smetanova Brno; CM Husličky, ZUŠ Uherské Hradiště; CM Pramének, ZUŠ Uherský Ostroh; CM Strunečka, ZUŠ Zlín; Starší CM, ZUŠ Velká nad Veličkou; Šumavská hackbrettová muzika j. h.; Helena Červenková, Brno; Lucie Gajdová, Kyjov; Jonáš Rybecký, Strážnice; Tadeáš Stašek, Staré Město

Slavnostní galaprogram TO NEJLEPŠÍ NA KONEC (ne 14.00, podrobnosti, facebook)  v závěru festivalu není jen prezentací části souborů, které v rámci letošního festivalu na pódiích vystoupily, ale je také pomyslnou tečkou za třídenním festivalovým děním. Důležitým úkolem závěru pořadu je předání Ceny MFF Strážnice 2018 a titulů Laureát MFF Strážnice Účinkují: Zahraniční folklorní soubory; FS Ondrášek z Frýdku-Místku; Komínská chasa; FS Hlubina z Ostravy; FS Jasénka ze Vsetína; FS Žerotín a FS Demižón ze Strážnice; Laureáti a vítězové festivalu; vítězové Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.

  

Festival v celém městě

Především zveme na FESTIVALOVÝ PRUVOD v sobotu odpoledne (podrobnosti, facebook), který každoročně sledují tisíce návštěvníků. Účastní se domácí i zahraniční soubory, skupiny a muziky. Průvod vyjde od Skalické brány v 15 hodin, prochází městem a končí krátkými ukázkami zúčastněných souborů, skupin a muzik na náměstí Svobody.

V kostele svatého Martina ve Strážnici zastihnete v sobotu ráno pořad DESATERO (09:00 – 10.00, podrobnosti, facebook). Desatero tvoří už tisíce let základní pravidla člověčenství. Dvě kamenné desky, které Bůh na hoře Sinaj předal Mojžíšovi. První deska obsahuje přikázání o vztahu člověka k Bohu, druhá mluví o vztahu k ostatním lidem. Může oněch čtyřicet sedm slov oslovit i dnešního člověka? Účinkují: CM Danaj, Strážnice, primáš Jan Gajda, um. ved. Magdalena Múčková; Ladislav Sovič (varhany); Lenka Gajdová; Petr Galečka; Pavel Múčka; ženský sbor Netáta, Strání; mužský sbor Malé taneční skupiny CM Danaj; Vladimír Doskočil (čtené slovo)

Upozorňujeme na poslechový pořad STROJ ČASU, s podtitulem (so 16.00, ne 9.00, podrobnosti, facebook). Pořad, v němž zazní nahrávky písní a hudby z fonotéky brněnského pracoviště Etnologického ústavu Akademie věd ČR, si klade za cíl ukázat, jakým směrem se u nás vyvíjela zvuková dokumentace hudebního folkloru. Současně chceme předvést projevy, se kterými se dnes v terénu nesetkáme, neboť jejich nositelé už nejsou mezi námi. Účinkují: Marta Toncrová, Michal Škopík

Dětská Strážnice

Součástí strážnických slavností budou také pořady 36. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Tradicí se stal zábavný večer pro děti na Ostrůvku Tanec bez hranic (čt 19.30, podrobnosti, facebook) a tvůrčí dílny pro děti Rajská zahrada (podrobnosti, facebook) v pátek celé dopoledne na louce u Platanových alejí.

V páteční nabídce má své místo projekt TADY JSME DOMA regionální folklor do škol (17.00, podrobnosti, facebook). Pořad v sobě spojuje myšlenku již skoro desetiletého projektu Národního ústavu lidové kultury, který se snaží vrátit prvky tradiční lidové kultury do běžné výuky základních a mateřských škol, a ideu pořadu o prezentaci dětských folklorních souborů ze Slovácka a nejbližšího okolí. Účinkují: DFS Kordulka, Starý Poddvorov; DFS Pentlička, Boršice; DFS Jarabáček, Drnholec; DFS Veličánek, Velká nad Veličkou; Žáci 5. C ZŠ Pražská, Znojmo

Pořad dětských folklorních souborů SOKOLA CHVAL, ALE SVÉHO SE DRŽ (so 10.30, podrobnosti, facebook) nabídne nahlédnutí do světa dětských radostí, starostí a představ inspirovaných zvířaty – malými i velkými. Nahlédněme do bohatosti regionů Slezska, Lašska, Hané, Valašska a východních Čech. Účinkují: DFS Hlubinka, Ostrava; DFS Javorníček, Brno; DFS Krušpánek, Velká Bystřice; DFS Kvítek, Hradec Králové; DFS Ondrášek, Frýdek-Místek

Dětský dvůr: POVÍM VÁM, DĚTI, POHÁDKU (so 10.00—15.00, podrobnosti, facebook) je v letošním roce zaměřen na poněkud odlišnou tvář dětského folkloru. Jde o písně vzniklé ve světě dospělých, které se mezi dětmi předávají z generace na generaci a postupně se proměňují. Účinkují: CM Klobučan, Valašské Klobouky; CM Valášek, Zlín; DFS Klobučánek, Valašské Klobouky; DFS Maryjánek, Zlín

Nechybí ani MUZIČKY, přehlídka dětských lidových muzik (so 15.00, podrobnosti, facebook). Pod záštitou Ministerstva kultury a se v říjnu 2017 uskutečnila v Národním ústavu lidové kultury mezinárodní dílna dětských muzik. Účinkují: Cimbálová muzika Rozsocháč ze ZUŠ Strážnice; Dětská lidová muzika Stodský dudáček ze ZUŠ Stod; Detská ľudová muzička FidliCanti, Horné Orešany

Do Strážnice na hody, za muzikou i písničkou

Mnoho návštěvníků strážnického festivalu vyhledává možnost aktivně si odpočinout, zatancovat si a zazpívat. Většinou se tak děje u dechových a cimbálových muzik v parku při ZÁBAVÁCH A NOCÍCH S HUDCI. Přesný rozpis uvádíme ve střediscích lidové zábavy.

Tradiční vracovské hody s věncem a káčerem můžete prožít v pořadu HODY, MILÉ HODY (so 13.00 – 17.00, podrobnosti, facebook). Budou ve zkrácené podobě představeny všechny hodové zvyky tak, jak jsou dodnes ve Vracově udržovány. Stěžejní část festivalového programu pak tvoří samotné předvedení tradičního. Program zakončí hodová zábava s návštěvou přespolní chasy a kradením káčera. Účinkují: Vracovská chasa; SPT Vracovjan; FS Lipina; FS Marýnka; ŽS Koňadra; ŽS Marýnka; MS Vracov; Chasa z Moravské Nové Vsi

V neděli vás budeme učit i BORŠICKÉ SEDLÁCKÉ (13.00, podrobnosti, facebook). Interaktivní pořad je věnován dosud obecně nezpívaným písním k tanci sedlácká ze slovácké obce Boršice u Blatnice, s výkladem o klikatých cestách předávání těchto písní v průběhu 20. století. Účinkují: CM Mladí Burčáci, Míkovice; FS Nivnička, Nivnice; Mužský sbor Boršičané, Boršice u Blatnice; obyvatelé Boršic u Blatnice

Dlouholetou stálicí programové struktury strážnického festivalu je i „škola tance“, která umožňuje návštěvníkům a návštěvnicím slavností osvojit si tradiční tance zemí či regionů, odkud přicházejí zahraniční účinkující. TANCE S PŘÁTELI se zahraničními soubory si nenechejte ujít v neděli od 10.30 hodin na jevišti amfiteátru Zámek (podrobnosti, facebook).

Pořad pro milovníky dechovky ODPOLEDNE S DECHOVKOU (14.30 – 16.30, podrobnosti, facebook) najdete poprvé na Ostrůvku, nikoliv na amfiteátru Zámek. Letošní program pro všechny příznivce dechové hudby bude opět věnován kvalitním mládežnickým i dospělým dechovým hudbám a orchestrům ze vzdálenějších regionů i z blízkého okolí. Účinkují: DO ZUŠ Zdounky, ved. Pavel Skopal; DO ZUŠ Klobouky u Brna, ved. Petr Pospíšil; DO ZUŠ Veselí nad Moravou, ved. Jiří Štica; DH Hulíňané z Hulína, ved. David Simerský

Prožijte festival všemi smysly

Součástí programové nabídky jsou také pořady, do kterých se mohou návštěvníci aktivně zapojit, něco si vyzkoušet a vyrobit nebo něco ochutnat. V pátek i v neděli odpoledne najdete ve skanzenu pořad VÍNO BUDÍ K ZPĚVU – VODA K HNĚVU (pá 17.00, ne 13.30, podrobnosti, facebook), který propojuje lásku k vínu, hudbě i tanci. Tradiční pořad ve skanzenu s obvyklým programem a dobrým vínem. Součástí bude i výstava fotografií s Jaromírem Nečasem patronem pořadu. Účinkují: FS Míkovjan Míkovice; Mužský sbor, ženský sbor a chasa z Moravské Nové Vsi; Mužský sbor Vlčnov; Taneční soubor Hradišťan, Uherské Hradiště; Ženský sbor Rezeda a hudecká muzika PAKL, Uherské Hradiště; soubor z Německa

„S prázdným břuchem je aj u muziky smutno“, stojí v pozvánce na další sobotní celodenní pořad JARMARK CHUTÍ A VUNÍ (so 10.00 – 19.00, podrobnosti, facebook). Přijďte do příjemného prostředí k amfiteátru Zámek, kde budete moci ochutnat regionální pokrmy a produkty, a dovědět se něco nového o lidovém stravování. Účinkují: CM Falešnica; CM Kapric; Michal Grossman, Stanislav Mach, Petr Šamša, Henri a Alexandra Noubelovi (jarmareční muzikanti); kuchařky a kuchaři, cukrářky, pekaři a pekařky, kořenáři, jarmarečníci z různých koutů Moravy

A nebude chybět ani PŘEHLÍDKA TRADIČNÍCH ŘEMESEL (so 10.30 – 19.00), na které se představí výrobci ocenění titulem Nositel tradice lidových řemesel: Hana Buchtelová, Malá Vrbka – tkaní na stavu; Jiří Danzinger, Olešnice na Moravě – modrotisk; Jiří Drhovský, Týn nad Vltavou – dřevěné hračky; Josef Fidler, Hlinsko – výroba žinylky; Jiří Honiss, České Budějovice – podmalba na skle; Ladislav Chládek, Výprachtice – tradiční hračky; František Joch, Strážnice – modrotisk; Štefan Kanaloš, Ostrava – dlabané výrobky; Vít Kašpařík, Velké Karlovice – tradiční hudební nástroje; Ludmila Kočišová, Vnorovy – figurky ze šustí; Růžena Kozumplíková, Blatnice pod Sv. Antonínkem – pletení z orobince; Petr Král, Mělník – pletení z proutí; Markéta Maláníková, Dolní Bojanovice – výroba mužských lidových krojů; Blanka Mikolajková, Rožnov pod Radhoštěm – pletení na rámu (krosienka); Antonín Moštěk, Vlčnov – lidová keramika; Jiří Rücker, Pečky – výroba reliéfních forem na perník; Marie Skrežinová, Zlechov – výroba textilních květů; Miroslav Stecher, České Budějovice – výroba dud a fanfrnochů; Milan Strmiska, Uherčice – výrobky z perleti a rohoviny; Zuzana Tilajcsiková, Veltrusy – košíkářství; Martin Tomaštík, Josefov – výroba krojové obuvi; Aleš Uherka, Nyklovice – tradiční kolářství; Jarmila Vítoslavská, Troubky – výroba hanáckých krojů; Božena Vráželová, Nový Hrozenkov – výroba štípaných holubiček; Zdeňka Zábojová, Sebranice – ruční tkalcovství. Příjemnou atmosféru jarmarku doladí Vacenovská cimbálová muzika.

Nabídneme filmy a dokumenty

O půlnoci z pátka na sobotu promítáme film SLOVÁCKÁ SUITA (podrobnosti, facebook). Slovácká suita op. 32 je jednou z nejpopulárnějších skladeb české hudby, obraz okouzlení Vítězslava Nováka malebným i rázovitým slováckým subregionem – Horňáckem. V pěti obrazech zachytil život zdejších lidí na přelomu 19. a 20. století. V režii Jiřího Šindara vznikl snímek s obrazovou koláží a se vzpomínkami pamětníků, kde Novákovo impresionistické pojetí  dostává v dnešních pohledech přece jen novou dimenzi. Účinkují: Hodonínský symfonický orchestr; Iva Bittová; Dušan Holý; Musica Folklorica; Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky; kapela Lesní zvěř a další.

V prostorách zámku naleznete také FESTIVALOVÉ KINO TV NOE (podrobnosti, facebook). FESTIVALOVÉ KINO ČESKÉ TELEVIZE (podrobnosti, facebook) bude k zastižení v zámeckém parku v sobotu i neděli. Podrobný rozpis pořadů a dokumentů najdete na našich internetových stránkách.

12. června 2018, www.festivalstraznice.cz, fb: Festival Strážnice

foto: archiv NÚLK, archiv zúčastněných souborů, Ondřej Kolařík, Magdalena Šťastná, Michal Adamec, Tomáš Hájek

Komentáře

komentář(ů)

Sdílet na sociální síť: