PŘEDÁNÍ CEN ČESKÉ NÁRODOPISNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017

Předávání Cen České národopisné společnosti na MFF Strážnice – 23. 6. 2018

Česká národopisná společnosti uděluje na základě hlasování svých individuálních i kolektivních členů o předání cen za nejvýznamnější počin v oboru za rok 2017 v kategoriích publikace; výstava či expozice; seminář, konference, akce.

Předání den se ujali dr. Jan Blahůšek a člen Hlavního výboru dr. Martin Novotný.

V kategorii Publikace zvítězila kniha Daniela Drápaly Portáši. Historie a tradice, kterou vydala v loňském roce Masarykova univerzita.

Kniha přibližuje činnost a odkaz sboru zemských portášů, který působil na Moravě v 17. až 19. století. Daniel Drápala se zaměřuje nejen na dějiny tohoto sboru, ale zabývá se i sociálními a ekonomickými souvislostmi existence portášů, vazbami na lidové prostředí například v oblasti lidového oděvu či přežíváním portášských motivů v lokální a regionální slovesné tradici. Stranou nenechává ani otázky formování lokální a regionální identity odkazující na portáše, mj. v místech spojovaných s portáši, jako jsou Jasenná, Valašská Bystřice, Čeladná nebo Rusava. Text monografie je doplněn bohatou obrazovou přílohou a mapami.

Cenu přebírá autor knihy doc. Daniel Drápala z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V kategorii Expozice, výstava obdržela nejvíce hlasů výstava Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!.

Výstava byla otevřena 7. listopadu 2017 a koná se v pobočce Muzea Novojičínska v Příboře. Představuje projekt, v němž byly sbírány produkty moderní lidové kultury, v tomto případě předměty vyrobené v podniku Tatra v 70. a 80. letech 20. století mimo pracovní povinnosti, ale v pracovní době, tedy tzv. fušky. Výstava prezentuje výsledky tvořivosti lidí, kteří se snažili vylepšit si svůj životní prostor. 300 sesbíraných předmětů dokumentuje také dobový vkus a zároveň ukazuje, jakou mají tyto předměty hodnotu v kulturně-paměťové rovině v současnosti – vzpomínky spojené s danými předměty jsou předávány v rodinách dále a vytvářejí základ rodinných i lokálních identit.

Cenu České národopisné společnosti v kategorii Expozice, výstava přebírá autor scénáře výstavy dr. Václav Michalička a ředitelka Muzea Novojičínska dr. Sylva Dvořáčková.

V kategorii konference, seminář, akce zvítězila mezinárodní interdisciplinární konference „V pohybu.“ Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie, která proběhla 19. až 21. září 2017 ve Znojmě. Spolu s Českou národopisnou společnosti ji spolupořádaly Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Etnologický ústav Akademie věd České republiky a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Konference zaměřila svou pozornost na témata spojená s pohybem osob, artefaktů a idejí z pohledu etnologie. Jednotliví autoři konferenčních příspěvků akcentovali jak výzkumy prostorové a sociální mobility osob, tak pohyb věcí a idejí, přičemž při studiu těchto témat uplatnili různé teoreticko-metodologické a interpretační přístupy.

Cenu v kategorii Konference, seminář přebírá jako hlavní organizátorka konference předsedkyně České národopisné společnosti dr. Jana Nosková.

Laureátem Čestné ceny České národopisné společnosti Pět rudých růží se letos stává dr. Alena Plessingerová. Hlavní výbor České národopisné společnosti se rozhodl udělit jí cenu za podnět ke zřízení účelového dárcovského fondu. Fond dr. Aleny Plessingerové a dr. Josefa Vařeky bude sloužit na podporu terénních výzkumů studentů etnologie, kteří se mohou s žádostí od podporu na svůj výzkum v roce 2019 hlásit do konce letošního roku. Dr. Plessingerová, která založením fondu mj. připomíná desáté výročí úmrtí Josefa Vařeky, do fondu vložila finanční částku 200 000 korun. Dr. Alena Plessingerová se bohužel z důvodu vysokého věku nemůže předávání ceny osobně zúčastnit – všechny ve Strážnici zdraví. Cenu proto za ni na její přání přebírají dr. Ludmila Tarcalová.

Studentské ceny České národopisné společnosti byly poprvé vyhlášeny minulý rok a oceňují vědeckou práci mladých badatelů – studentů etnologie a příbuzných oborů. Hodnoceny jsou práce s etnologickým tématem, které jsou založeny na vlastním terénním archivním nebo muzejním výzkumu, popřípadě zpracovávají závažný teoretický nebo metodologický problém. Studentská cena je udělována ve dvou kategoriích – za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci obhájenou v posledních dvou letech.

V kategorii bakalářských prací zvítězila práce Národopisec František Bayer a jeho dílo, kterou v roce 2017 obhájila na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Petra Mandíková. Petra Mandíková podala na příkladu Františka Bayera pečlivě zpracovaný přehled o národopisném a regionálním bádání na Valašsku, přičemž vycházela především ze studia archivních pramenů v několika paměťových institucích. Vytvořila tak ucelený obraz o aktivitách tohoto učitele a redaktora, který patří do dějin moravského národopisu.

V kategorii diplomových prací se stal vítězem Mgr. Ondřej Volčík, a to za práci s názvem Arnošt Kubeša – osobnost a dílo. Také tato práce byla obhájena v loňském roce na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ondřej Volčík se podobně jako Petra Mandíková zabýval osobností svázanou s Valašskem. Na základě studia publikací Arnošta Kubeši, rozsáhlých archivních pramenů, včetně pozůstalosti tohoto sběratele a národopisného pracovníka, a rozhovorů s pamětníky vytvořil ucelený portrét osobnosti, jež působila na Valašsku od 20. do 90. let 20. století.

Jménem Hlavního výboru České národopisné společnosti děkujeme všem hlasujícím členům ČNS a samozřejmě srdečně blahopřejeme všem vítězům.

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte