Od Šumavy k Alpám

sobota 23. června 2018, 20.30—22.00, amfiteátr Zahrada

Pořad lidové hudby s malým cimbálem z Čech, Bavorska a Rakouska

Autor, konference a režie: Tomáš Spurný

Na hackbrett neboli malý cimbál či cimbálek se snad hraje po celém světě. Jak tento nástroj funguje ve středoevropském kontextu v Čechách a v sousedních zemích ukáže tento pořad. V programu se představí instrumentální skupiny lidové hudby s malým cimbálem ze Šumavy, Bavorska a Rakouska  a budete se tak moci na vlastní uši i oči přesvědčit o příbuznostech i odlišnostech v cimbálových seskupeních těchto zemí a regionů. Zastoupeny budou dva základní typy lidové cimbálové hudby, tzv. Stubnmusik (komorní obsazení určené k poslechu) i tzv. Tanzbodenmusik (obsazení určené k doprovodu tance a zpěvu). V pořadu bude možno slyšet dva druhy hackbrettu – chromatický a diatonický (tzv. štýrský). Zvláštní pozornost bude věnována též lidové hudbě a tanci německých jazykových oblastí Šumavy.

 

Účinkují:
Die Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, Bavorsko (SRN)
Der Böhemrwäldler Frauendreigesang, Heidelberg, Bádensko-Württembersko (SRN)
Familienmusik Anhofer, Štýrský Hradec, Štýrsko (Rakousko)
Saitnblick, Salzburg, Solnohradsko (Rakousko)
Šumavská hackbrettová muzika (ČR)

Evropský rok kulturního dědictví ve Strážnici:
Zastoupení Evropské komise v ČR se v rámci Evropského roku kulturního dědictví zúčastní Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice
V informačním stánku poblíž amfiteátru Zámek se můžete těšit na bohatý program včetně soutěží a kvízů o zajímavé ceny. Návštěvu stánku si užijí všichni návštěvníci jakéhokoli věku, a to až do úplného závěru festivalu 24. června!
Kromě infostánku vás zveme také na představení „Od Šumavy k Alpám“. Tento pořad lidové hudby s malým cimbálem z Čech, Bavorska a Rakouska, který se uskuteční pod našim patronátem, bude probíhat v sobotu, 23. června od 20:30 v amfiteátru Zahrada.

Komentáře

komentář(ů)

Sdílet na sociální síť: