Muzičky

sobota 23. června 2018, 15.00—16.00, skanzen-amfiteátr

Přehlídka dětských lidových muzik

autor: Petr Číhal
konference: Zdeněk Vejvoda

Pod záštitou Ministerstva kultury a v návaznosti na 35. ročník folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2017“ se od 11. 10. do 15. 10. 2017 uskutečnila v Národním ústavu lidové kultury mezinárodní dílna dětských muzik s názvem MUZIČKY 2017. Zúčastnila se jí dětská lidová muzika Stodský dudáček ze ZUŠ ve Stodu, cimbálová muzika Rozsocháč ze ZUŠ ve Strážnici a Detská ľudová muzička FidliCanti z Horných Orešan. Tématem této dílny byla regionální specifika lidové hudby jako součásti tradiční kultury etnografických oblastí, z nichž jednotlivé muziky pocházejí. Podle toho byly také koncipovány hudební úpravy, které pro účel této hudební dílny vytvořili lektoři Miroslav Šimandl ml. (Stodský dudáček), Jaroslav Cvek (Rozsocháč) a Andrea Gregušová (FidliCanti). Během pěti dnů nacvičily muziky pod jejich vedením vybrané úpravy, které pak společně předvedly na koncertech ve Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Stejně jako v minulých letech i letos bychom výsledky společného úsilí lektorů a mladých muzikantů rádi prezentovali v samostatném pořadu strážnického festivalu – nejen proto, abychom poukázali na význam mezinárodní tvůrčí dílny pořádané Národním ústavem lidové kultury, ale především proto, abychom umožnili divákům nahlédnout do atmosféry mládežnického muzicírování umocněného aktivní účastí na největším folklorním festivalu v České republice.

Účinkují:
Cimbálová muzika Rozsocháč ze ZUŠ Strážnice, ved. Jaroslav Cvek, primáši Tomáš Grézl, Petr Janík
Dětská lidová muzika Stodský dudáček ze ZUŠ Stod, ved. Miroslav Šimandl ml., primáš Adéla Švábová
Detská ľudová muzička FidliCanti, Horné Orešany, ved. Andrea Gregušová, primáš Ondrej Greguš

foto: straznice-mesto.cz

Komentáře

komentář(ů)

Sdílet na sociální síť: