Přihláška do Soutěže – 2018

P Ř I H L Á Š K A
do Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na 73. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018

Přihlašuji se do Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na 73. Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2018 a prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami účasti a s kritérii hodnocení.a) při muzice OLiNa z Hodonína (Kontakt: Viktor Procházka, tel.: +420 608 072 248)b) při muzice Burčáci z Míkovic (Kontakt: František Ilík, tel.: +420 724 352 690)c) při muzice Šmytec z Brna (Kontakt: Alexandr Lužný, tel.: +420 731 437 979)


Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) pro potřeby organizačního zajištění Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a Finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, evidence i archivace jejího průběhu a zveřejnění výsledků. Zároveň souhlasíte s fotodokumentací, videodokumentací a publikováním výstupů vzniklých uvedenou činností v rámci těchto programů ze strany pořadatele (NÚLK).

Zaškrtněte prosím:

Jste na konci, už stačí jen kliknout na ↓↓ "Odeslat" ↓↓:

Přihlášku zašlete do 15. 6. 2018.


Po obdržení přihlášky ji zpracujeme a potvrdíme na email, který jste uvedli v přihlášce.
Potvrzení o odeslání přihlášky či chybách naleznete níže ↓↓↓, hned po odeslání přihlášky.

Sdílet na sociální síť: