Hody, milé hody

sobota 23. června 2018, 13.00—17.00, skanzen-areál

Vracovské hody s věncem a káčerem

Autorky: Markéta Lukešová, Petra Hrbáčová
Odborná spolupráce: Jana Fridrichová, Marek Mikulčík

Každoročně se o třetím říjnovém víkendu konají v jihomoravském Vracově tzv. císařské hody s věncem a káčerem. Hody jsou pro místní obyvatele nejvýznamnější společenskou událostí v roce, hodového průvodu se účastní velký počet krojovaných, jež se rekrutují ze všech věkových i stavových skupin. Nosí se zde kroj zcela odlišný od okolních obcí, čímž tvoří Vracov samostatný krojový ostrůvek.

Hlavními hodovými atributy jsou věnec a káčer. Tzv. mladí stárci (stárek a stárka), kteří jsou zástupci svobodné chasy, slaví hody v sobotu. Oblékají na sebe obřadní kroj nevěsty a ženicha, jejich symbolem je bohatě zdobený a rozměrný věnec. Hodová neděle je věnována ženatým stárkům – manželskému páru, který nosí v průvodě v ozdobených nosítkách živého kačera.

V pořadu Hody, milé hody budou ve zkrácené podobě představeny všechny hodové zvyky tak, jak jsou dodnes ve Vracově udržovány. Hodovému veselí budou předcházet přípravy, záměrně zařazené před oficiální začátek programu. Objekty Muzea vesnice jihovýchodní Moravy a konkrétně objekty areálu Horňácko budou od rána oživeny nejrůznějšími činnostmi, bez kterých by se hody nedaly realizovat – pečení koláčků, stavění slavobrán, pletení věnců, oblékání krojů, vázání tureckých šátků, kulmování a žehlení sukní a dalších krojových součástek atd.

Stěžejní část festivalového programu pak tvoří samotné předvedení tradičního obyčeje – chasa v průvodu v čele s vlajkonošem požádá starostu o povolení, následně se vydá k domu svobodného stárka a k domu svobodné stárky. U každého ze stárkovských domů proběhnou hodové zvyky, k nimž patří zpívané stárkovské dialogy za doprovodu cimbálové muziky i dechové hudby, sóla pro nejdůležitější „obřadníky“ a také tance typické pro tento region. Celý průvod pak opustí areál staveb z Horňácka, vydá se na obchůzku skanzenem, aby se poté znovu vrátil a předvedl nedělní hodové zvyky se stárky ženatými. Program zakončí hodová zábava s návštěvou přespolní chasy a kradením káčera.

Program:
10.00 – 13.00 Pečení koláčků, stavění slavobrán, pletení věnců, výroba papírových růží, příprava krojů, vázání šátků
12.00               Oblékání stárky
13.00               Řazení hodového průvodu
13.15               Žádání o povolení hodů (areál vinohradnických staveb)
13.40               Zvyky u domu stárka (objekt H 11)
14.15               Zvyky i domu stárky (objekt H 13)
15.45               Zvyky u domu ženatých stárků (objekt H 12)
16.15               Hodová zábava na návsi s příchodem přespolní chasy
Časy jsou orientační.

Účinkují:
Vracovská chasa
SPT Vracovjan
FS Lipina
FS Marýnka
ŽS Koňadra
ŽS Marýnka
MS Vracov
Chasa z Moravské Nové Vsi

Komentáře

komentář(ů)

Sdílet na sociální síť: