Galavečer hudby a tance

sobota 23. června 2018, 22.30—24.00, amfiteátr Bludník

Pořad českých a slovenských profesionálních uměleckých těles VUS Ondráš a SLUK, věnovaný 100. výročí vzniku Československa

Autoři: Rudolf Danajovič, Stanislav Marišler         
Režie: Čestmír Komárek, Stanislav Marišler

Dne 28. října 2018 si připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky a také společné kapitoly dějin dvou národů, které daly tomuto státu jméno. Při této příležitosti chceme také v rámci MFF Strážnice přispět k oslavám významného jubilea, a to jedinečným programem dvou profesionálních uměleckých těles věnujících se zpracování folklorních tradic České a Slovenské republiky. Propojením brněnského Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ a bratislavského Slovenského ľudového umeleckého kolektívu potvrdíme nejen historickou, ale i současnou kulturní blízkost našich dvou národů.

Obě tělesa jsou považována za špičky ve zpracování folkloru na jevišti, a i když dnes každé z nich územně patří do jiného státu, vychutnáme si při této příležitosti jejich taneční a hudební spojení v jeden česko-slovenský celek. V divácky úspěšných a oblíbených choreografiích se představí tanečníci obou souborů, zazní společné sborové zpěvy a mnohaleté přátelství obou národů potvrdí i bravurní muzikantské vstupy.

Účinkují:                     

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, Brno, ved. uměleckého úseku Čestmír Komárek, ved. hudební a pěvecké skupiny Jaromír Kučera, ved. taneční skupiny Jan Kysučan

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava, um. ved. Stanislav Marišler, ved. lidové hudby Zuzana Pokorná, ved. tanečního souboru Ján Ševčík

foto: Jiří Salik Sláma, Viktor Hamža

***

Vojenský umělecký soub or ONDRÁŠ

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je jediným profesionálním souborem svého druhu v České republice a je zřizován Ministerstvem obrany ČR. Sídlí v Brně, městě hudebního velikána Leoše Janáčka, které je druhým největším městem republiky a zároveň moravskou metropolí. Podobně jako Janáčkovo dílo, tak i dramaturgie a tvorba VUS ONDRÁŠ čerpá z lidových tradic a folkloru. O tom svědčí už samotný název souboru na počest slavného slezského zbojníka Ondráše. Počátky činnosti souboru sahají do roku 1954 a od té doby se rozvinul až do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu, který tvoří profesionální základna doplněná početnou amatérskou složkou. Tvorba souboru se neorientuje pouze na umělecké ztvárnění domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale příležitostně zpracovává také příbuzné regiony středoevropské a východoevropské (např. Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko). Pozoruhodný je i programový záběr, který nabízí široké spektrum pořadů od menších, čistě hudebně doprovodných akcí reprezentativního charakteru, přes výchovná taneční představení pro školy, až po nejrozsáhlejší formy hudebně-tanečních divadelních programů. Během svého působení vystoupil VUS ONDRÁŠ v mnoha zemích na několika kontinentech světa (např. Japonsko, USA, Velká Británie, Rusko, Izrael).

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)

Slovenský ľudový umelecký kolektív je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace od roku 1949 v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru na Slovensku. SĽUK vo svojej tvorbe vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracúva do umelecky vysoko kvalitných a divácky úspešných programov. V súčasnosti pôsobí v tanečnom súbore, ľudovej hudbe a speváckej skupine SĽUK-u 45 špičkových profesionálnych umelcov zo Slovenska, Čiech a Holandska. Umelecká tvorba tohto telesa je v posledných rokoch poznačená snahami o hľadanie novej tváre a nového tvaru SĽUK-u pre tretie tisícročie. V tomto zmysle predstavuje SĽUK profesionálne reprezentatívne umelecké teleso, ktoré vo svojej tvorbe zohľadňuje okrem tradičných prístupov aj nové inovatívne a kreatívne umelecké projekty s presahom k novým umeleckým žánrom; umeleckú scénu, ktorá dáva priestor mladým umelcom, vysokoškolským študentom, ale aj odbornej verejnosti na realizáciu ich projektov, na tvorbu koprodukčných, medzižánrových a multikultúrnych podujatí a umeleckých programov, ako aj organizovanie workshopov, seminárov a konferencií.

 

foto: archiv VUS Ondráš, archiv SĽUK

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte