Doprovodné programy MFF Strážnice 2015

Strážnice 2003 - PamátkyJubilejní ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici nabídne hned několik výstav. V pátek 26. června bude slavnostní vernisáž výstavy Lidový oděv na Moravě. Důraz je kladen na představení Moravy jako průsečíku různých oděvních vlivů, přicházejících ze západní a východní Evropy, Panonie, ale také Karpatských hor. Kromě obřadního kroje se představí i oděv všední, který nosila mládež, svobodní, ženatí, ale  také ovdovělí muži a ženy. Výstava je rozdělena do tří tematických okruhů, z nichž první představí Slovácko, druhý západní Moravu, Brněnsko a kroje národnostních menšin – Němců a Charvátů, třetí pak Hanou a Valašsko. Výstava pak potrvá až do listopadu 2017.

skanzenOd konce dubna je ve skanzenu instalována výstava Hliněné stavitelství na Moravě. Hliněné stavitelství patří k nejohroženější skupině historického stavebního fondu na venkově a je významným svědectvím o životě minulých generací. „Autor Martin Novotný sesbíral materiály, dokonce rozebíral staré domy, studoval fotografie, aby zjistil, jaký byl postup při stavbě domů. Podle jednoho z postupů budujeme ve skanzenu statek. Výstava přiblíží různé technologie. Můžou na ni přijít i nevidomí a sáhnout si na ni.“ uvádí Zdeněk Bobčík z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Trojrozměrné exponáty představují zaniklou stavební tradici, která je dnes v terénu reprezentována pouze zlomkem, většinou již jen dožívajících objektů.

skromne umeniVe výstavní galerii strážnického zámku v době festivalu zastihnete ještě výstavu Skromné uměnítradiční řemesla v ČR. Autoři výstavy se snaží představit řemeslné výrobky v jejich přirozených polohách tak, jak byly nejběžněji vnímány. Exponáty nejsou uzavřeny do vitrín, naopak vybízí k bezprostřednímu kontaktu s nimi.

V rámci festivalu můžete navštívit samozřejmě i stálou expozici hudebních nástrojů, která je zpřístupněna ve druhém poschodí strážnického zámku. Je vystaveno více než 400 hudebních nástrojů. Prohlídka je doplněna zvukovou nahrávkou jednotlivých nástrojů. Tato ve středoevropském měřítku ojedinělá expozice je zdrojem poučení nejen o vývoji nástrojů lidové hudby, ale i o významu hudební tradice v životě člověka i celého národa.

V prostorách zámku bude probíhat také fotografická výstava 70 let festivalu. Ve fotograficích si můžete připomenout jednotlivé ročníky festivalu.

V neděli 28. června bude v 9.00 tradiční slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici za účasti domácích a zahraničních souborů.

Ve dnech 26. – 28. června proběhne v prostorách amfiteátru Zámek prodejní výstava materiálů s folklorní tématikou FOLKLORICA: knihy – audio – video

folklorika

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte