70. ročník MFF Strážnice – vítězové a ocenění

Skončil 70. ročník MFF Strážnice 2015. Za rok se sejdeme ve dnech 23. – 26. 6. 2016 již u 71. ročníku festivalu. Jaký byl ten 70 ročník jehož branami prošlo více jak 30 000 návštěvníků? Úžasný, kouzelný, zábavný … zkrátka jubilejní. Během festivalu a na jeho závěr byla udělena řada cen a ocenění, tady jsou:
Cena Ministerstva kultury ČR
Cena za obor tradiční lidové kultury a folkloru byla udělena panu PhDr. Jiřímu Traxlerovi za celoživotní, jedinečné propojení vědecké, populari-zační a umělecké práce v oblasti tradiční lidové kultury a folkloru. Cena byla předána ministrem kultury ČR panem Danielem Hermanem při slavnostním zahájení 70. roční-ku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015.

Cena diváků v pořadu „Máme to v rodině“ získali Adam a Marek Trávníčkovi z Brna

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

Ve finále 30. ročníku Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se předsta-vilo celkem 18 tanečníků. Z dopoledního předkola, ve kterém soutěžilo 37 tanečníků, postoupilo 9 soutěžících, k nim se připojilo 7 vítězů regionálních kol, loňský vítěz této Soutěže a vítěz ankety diváků. Hudební doprovod tanečníků zajistily cimbálové muzi-ky Burčáci z Míkovic, OLiNa z Hodonína a Šmytec z Brna. V první přestávce pro poradu poroty vystoupili vítězové tří věkových kategorií soutěže dětských tanečníků verbuňku Adam Tomeček z Ratíškovic, Tadeáš Tomšej z Moravského Žižkova a Petr Polách z Kunovic. Druhá přestávka byla věnována ocenění zakladatelské generace Soutěže. Nechyběl „ring volný“, kdy si diváci mohli zatančit verbuňk přímo na pódiu.

Členové poroty:
Rudolf Tuček (předseda), Josef Bazala, Erik Feldvabel, Štěpán Hubačka, Ladislav Jagoš, Tomáš Machalínek, Josef Šťastný, Petr Vozár, Miroslav Vymazal,
Členové seniorské poroty:
Jan Gajda, Ivan Marčík, Karel Pavlištík, Jan Pavlík, Jaroslav Švach

Pořadí:
1. místo Stanislav Popela, Perná
2. místo Jaroslav Šraděja, Louka
3. místo Antonín Žmola, Kněžpole
4. místo Radim Krchňáček, Nivnice
5. místo Milan Pokorák, Kyjov

Cena ankety diváků: Antonín Žmola, Kněžpole
Cena poroty seniorů: CM Burčáci z Míkovic za dlouholetou věrnost Soutěži

Předávání Cen České národopisné společnosti za rok 2014

Hlavní výbor České národopisné společnosti i v letošním roce vyhlásil anketu O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2014, a to ve třech kategoriích:
– publikace
– výstava (expozice)
– akce (seminář, konference)

V kategorii Publikace zvítězila kniha Velké dějiny zemí Koruny českéLidová kultura, kterou vydalo v loňském roce nakladatelství Paseka.
Svazek je pokračováním tematické řady, která navázala na patnáct dílů Velkých dějin zemí Koruny české. Tým pracovníků Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v něm zpracovává téma lidové kultury v českých zemích od raného středověku po současnost komplexně a v evropských souvislostech. Kniha se zabývá kulturou zemědělského venkova a jeho vztahy k tradiční kultuře města, dotýká se zkoumání lidové kultury národnostních menšin a vedle kultury hmotné – architektury, lidových řemesel, stravy či oděvu – zachycuje projevy tradiční nehmotné kultury, jako jsou například výroční obyčeje, zbožnost, slovesnost, píseň, hudba nebo tanec. Na přípravě svazku se podíleli František Bahenský, Markéta Holubová, Luboš Kafka, Eduard Maur, Alexandra Navrátilová, Jaroslav Otčenášek, Lydia Petráňová, Daniela Stavělová, Lubomír Tyllner a Jiří Woitsch.
Cenu za autorský kolektiv převzal editor celého svazku doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., z Etnologického ústavu AV ČR.

V kategorii Expozice, výstava obdržela nejvíce hlasů Národopisná expozice Slovácko: stálá expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti, která byla otevřena 31. května 2014.
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti otevřelo ke svému 100 letému jubileu novou stálou expozici, která je veřejnosti přístupná v hlavní budově muzea. Návštěvník nej-prve vstoupí do multimediálního prostoru, kde se prostřednictví krátkých videosek-vencí může seznámit s jednotlivými oblastmi etnografického regionu Slovácko. V hlavním sále si pak může prohlédnout několik set sbírkových předmětů seřazených do tematických bloků.
Cenu České národopisné společnosti v kategorii Expozice, výstava přebral ředitel Slováckého muzea PhDr. Ivo Frolec a Mgr. Marta Kondrová za autorský kolektiv, který výstavu připravil.

Kategorie – konference, seminář, akce. Zde zvítězila konference Válka pohledem etnologie, která se konala v Plzni 16.–18. září 2014 a kterou pořádala Česká národopisná společnost ve spolupráci s Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni a Západočeským muzeem v Plzni.
Konference České národopisné společnosti reagovala na 100. výročí vypuknutí 1. světové války, které bylo nejen v České republice určující pro řadu kulturních, vědeckých, ale i vzpomínkových akcí. Zároveň se však neomezila pouze na zmíněnou jednu velkou historickou událost, ale snažila se představit subdisciplínu etnologie, která se v některých dalších zemích již déle rozvíjí pod názvem „etno-logie/antropologie války“ a zkoumá válečné konflikty, jejich příčiny a důsledky v širokých kulturních souvislostech, přičemž se nevyhýbá ani tematizaci role etnologů a dalších vědců ve válečných konfliktech.
Cenu v kategorii Konference, seminář přebrala hlavní organizátorka konference a předsedkyně České národopisné společnosti dr. Jana Nosková.

Ceny 70. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2015″
a 33. ročníku folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2015″

LAUREÁTI MFF „STRÁŽNICE 2015“

soubor Pramínky, Kopřivnice
za stylovost hudebního a pěveckého projevu v pořadu „Já mám doma trnku“

Ľudová hudba Stana Baláža, Raslavice
za přesvědčivý interpretační výkon v pořadu „Se Strážnicí 70 let na společných vl-nách“

Luděk Běťák
za vynikající uchopení málo frekventovaného tématu v pořadu „Vyšla Hvězda na kraj světa“

souboru Haeri, Praha
za výjimečný pěvecký výkon v pořadu „Domovina“

skupina valašských odzemkářů
za výbornou technickou a výrazovou interpretaci valašského odzemku v pořadu „Kde domov mů(ô)j“

CENA ŘEDITELE NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

Kateřině Černíčkové a Lence Šťastné
autorkám pořadu „Dětský folklor na jevišti“ – za vyváženost dramaturgie a režijního zpracování pořadu

CENA MFF „STRÁŽNICE 2015“

Juraji Hamarovi
autoru pořadu „Kde domov mů(ô)j“ – za ojedinělý autorský přínos k dramaturgii MFF Strážnice a za mimořádné pojetí a ztvárnění pořadu „Kde domov mů(ô)j“ vyzdvihujícího česko-slovenskou vzájemnost

Magdaleně Múčkové a Janě Poláškové
autorkám pořadu „Uprkův kraj“ – za výběr materiálu a dramaturgii pořadu

 

 

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte